Những trái ác quỷ đã trở về tự nhiên do mất chủ nhân

[Top Manga] - Mặc dù Trái Ác Quỷ không thơm ngon như các loại trái cây thông thường, thậm chí là có vị cực kỳ kinh khủng, nhưng khối người thèm khát được ăn nó vì nhờ đó mà họ có được năng lực thần thánh. Tuy nhiên, khi người chủ nhân đó chết đi, thì Trái Ác Quỷ đó sẽ tái sinh ngoài tự nhiên bằng cách nhập vào một trái cây cùng loại.
1. Nagi Nagi no Mi
2. Sara Sara no Mi, Model: Axolotl
3. Yuki Yuki no Mi
4. Gutsu Gutsu no Mi------Channel----------

------Website----------
Comments