Điểm danh những trận đánh hay tuyệt đỉnh của Luffy trong One piece

[Top Manga] - 6 trận đánh hay tuyệt đỉnh của Luffy trong One piece
1. Luffy vs Crocodile – Tập 110
2. Luffy vs Enel – Tập 182
3. Luffy vs Lucci – Tập 310
4. Luffy đấu với 3 Đô Đốc hải quân giải cứu ACE - Tập 467
5. Luffy vs Caesar Clown – Tập 607
6. Luffy vs Doflamingo – Tập 680
------Channel----------

------Website----------


Comments