7 điệu cười "bá đạo" nhất trong One Piece, nghe một lần nhớ cả ...

[Top Manga] - Có điệu cười long trời lở đất, có điệu lại vô cùng ghê rợn.
1. Luffy: Luffy thì cười bất chấp tình huống
2. Jaguar D. Saul - Dereshishishi
3. Perona - Horo-horo-horo-horo
4. Hogback - Fosfosfosfos
5. Moriah - Kishishishi
6. Ceasar - Shurororororo
7. Brook - Yohohohoho
------Channel----------

------Website----------Comments