Zoro hay Công chúa người cá có nghe được tiếng nói của vạn vật...

[Top Manga] - "Nghe được tiếng nói vạn vật" là một khả năng đặc biệt và cực hiếm trong One Piece. Tuy nhiên, có khá nhiều nhân vật có những khả năng tương tự như nghe được tiếng động vật, cảm nhận được sự tồn tại của người dù cách rất xa,... khiến cho danh sách người dùng năng lực hiếm này trở thành chủ đề gây tranh cãi.
------Channel----------

------Website----------Comments