Top 5 nữ thuyền trưởng “bá đừng hỏi" trong One Piece

[Top Manga] - Trong One Piece, thuyền trưởng là người đứng đầu của một băng cướp biển, họ là người có quyền cao nhất trong băng, uy quyền và sức mạnh là những gì mà các thuyền trưởng cần phải có. Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là công việc dành cho phái mạnh, nhưng cũng đã có vài trường hợp ngoại lệ đã xuất hiện trong One Piece.
1. Alvida
2. Lola
3. Bonney
4. Boa Hancock
5. Big Mom
------Channel----------

------Website----------Comments