Top 10 nhãn lực mạnh nhất trong Naruto

[Top Manga] - Phần xếp hạng có thể không chính xác 100% vì dù sao cũng là ý kiến chủ quan của Top Manga, Top Manga sẽ cố gắng phân tích uy lực của từng loại Tomoe, phạm vi sử dụng cũng như là công hiệu của chúng...
10. Mangekyou Sharingan (Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn) của Itachi
9. Eternal Mangekyou Sharingan (Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn Vĩnh Cửu) của Shisui
8. Eternal Mangekyou Sharingan (Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn Vĩnh Cửu) của Sasuke
7. Eternal Mangekyou Sharingan của Madara
6. Original Mangekyou Sharingan (Căn Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn) của Otsutsuki Indra
5. Tenseigan (Chuyển Sinh Nhãn) của Toneri
4. Rinnegan (Luân Hồi Nhãn)
3. Rinnegan của Momoshiki
2. Rinnegan của Sasuke
1. Rinne Sharingan (Luân Hồi Tả Luân Nhãn)
------Channel----------

------Website----------Comments