Những điểm yếu của Haki quan sát

[Top Manga]- Haki Quan Sát là một loại năng lực giúp ích rất nhiều cho người sử dụng, giúp họ cảm nhận được sự hiện diện của người khác, ngay cả khi người đó ở khuất tầm mắt. Thậm chí, Haki Quan Sát còn có thể khiến người sở hữu dự đoán được hành động nhằm tránh được đòn đánh của đối thủ.
Tuy nhiên, loại haki này cũng có một số hạn chế:
1. Haki Quan Sát không thể dự đoán được các cuộc tấn công ngẫu nhiên
2. Haki Quan Sát cũng bị ảnh hưởng nếu người sử dụng mất tập trung
3. Khả năng thấu thị tương lai của Haki Quan Sát cũng có những giới hạn nhất định
4. Haki Quan Sát cũng có thể bị cạn kiệt nếu sử dụng quá nhiều
------Channel----------

------Website----------Comments