Top 5 người quyền lực nhất trên thế giới One Piece

[Top Manga] - Gorosei (Ngũ Lão Tinh hay 5 lão già One Piece) là những người đứng đầu Chính Quyền Thế Giới và có thể nói, họ đang nắm giữ quyền lực tối cao nhất trên thế giới. Họ là nhóm gồm năm người đàn ông chỉ huy Hải Quân, Cipher Pol và Thất Vũ Hải.------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: https://NewsTV4y.blogspot.com/
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments