Thông tin về quốc bảo đảo người cá Tamatebako

[Top Manga] - Tamatebako, Báu vật đảo người cá, Quốc bảo đảo người cá Tamatebako, Chiếc hộp được cho là chứa đựng sức mạnh bí ẩn
Tamatebako là một hộp được cho là chứa đựng sức mạnh để làm cho bất cứ ai lớn lên. Đó là thuộc sở hữu của gia đình hoàng gia  đảo Fishman và được lưu trữ trong các phòng kho báu của Ryugu Palace.------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: https://NewsTV4y.blogspot.com/
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments