Ngũ Lão Tinh - Những kẻ phản diện quyền lực nhất One Piece?

[Top Manga] - Gorosei hay Ngũ Lão Tinh là những người đứng đầu Chính Quyền Thế Giới, có thể nói họ đang nắm giữ quyền lực tối cao nhất trên thế giới. Họ gồm năm người đàn ông, nắm quyền trên Hải Quân, Cipher Pol cũng như có hiệp ước với Thất Vũ Hải.------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: https://NewsTV4y.blogspot.com/
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments