Giả thuyết về quá khứ của Big Mom

[Top Manga] - Theo giả thuyết này thì Râu Trắng, Kaido và Big Mom có cùng một quá khứ và "Mẹ kẹo" Carmel đóng vai trò quan trọng trong đó.
Ở Punk Hazard, chúng ta biết rằng chính phủ thế giới đã giữ kín thí nghiệm biến con người thành người khổng lồ hàng trăm năm nay, giả thuyết là cả 3 tứ hoàng: Râu Trắng, Kaido và Big Mom đều từng trải qua thí nghiệm tạo người khổng lồ này.------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1

------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: http://NeewsChannel.blogspot.com
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com

Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments