Những Kekkai Genkai đã từng xuất hiện trong Naruto

Hãy cùng Top Manga điểm qua những loại Huyết Kế Giới Hạn (血継限界|Kekkai Genkai) đã từng xuất hiện trong manga-anime đình đám này.
Huyết Kế Giới Hạn (血継限界|Kekkai Genkai) là những khả năng được di truyền trong một bộ tộc nhất định.
1. Phỉ Độn (沸遁|Futton)
2. Bạch Nhãn (白眼|Byakugan)
3. Thạch Độn (晶遁|Shōton)
4. Hắc Độn (冥遁|Meiton)
5. Bộc Độn (爆遁|Bakuton)
6. Băng Độn (氷遁|Hyōton)
7. Dung Độn (熔遁; 溶遁|Yōton)
8. Tử Độn (磁遁|Jiton)
9. Tả Luân Nhãn (写輪眼|Sharingan)
10. Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn (万華鏡写輪眼|Mangekyō Sharingan)
11. Luân Hồi Nhãn (輪廻眼|Rinnegan)
12. Chước Độn (灼遁|Shakuton)
13. Thiếc Độn (鋼遁|Kōton)
14. Sa Độn (嵐遁|Ranton)
15. Trần Độn (迅遁|Jinton)
16. Mộc Độn (木遁|Mokuton)Nguồn: http://ouo.io/udF3WZ
------Channel----------
News TV: https://www.youtube.com/Neews?sub_confirmation=1
OV Đại Bàng: https://www.youtube.com/channel/UCb-JuIJvT3g7Fqhpf91eaNw?sub_confirmation=1
Huyền Bí TV: https://www.youtube.com/HuyenbiTV?sub_confirmation=1
Top Manga: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1
Showbiz Plus: https://www.youtube.com/ShowbizPlusTV?sub_confirmation=1
------Website----------
Website: http://TheGioiNgamTV.blogspot.com
Website: http://NeewsChannel.blogspot.com
Website: http://HuyenBiTV.blogspot.com
Website: http://TopMangaTV.blogspot.com
Fanpage: https://www.facebook.com/NeewsThongtinChonloc

Comments