Giải mã bí ẩn nguồn gốc và sức mạnh của "Whis" trong Dragon BallComments