Đừng coi thường Krillin trong Dragon Ball, anh chàng này bá đạo hơn bạn ...

Comments