Xếp hạng độ "bá đạo bậc nhất" của những nhân vật trong manga/animeComments