[One Piece 1037+]. Ẩn ý của Oda về Gear 2,3,4 có liên quan TAQ truyền th...

[Top Manga] - Ở cuối chap 1037, vẫn là Oda với lời thoại nặc mùi bí hiểm “Chúng đang che giấu cái tên thật sự của trái ấy khỏi biên niên sử” và câu hỏi lấp lửng “Câu chuyện này ẩn chứa điều gì?”
---MỤC LỤC---
00:00 Giới thiệu
04:48 1. Ẩn ý của Oda về Gear 2,3,4 
07:54 2. Năng lực khổng lồ rất nhiều kẻ khao khát muốn có được


Channel: https://www.youtube.com/TopMangaTV?sub_confirmation=1

Website: http://TopMangaTV.com

Fanpage: https://www.facebook.com/TopMangaA

GroupFace: https://www.facebook.com/groups/hosoonepiece

Bilibili: https://www.biliintl.com/vi/space/1169967643

 

Đừng quên Subcribe, Like và Share để ủng hộ mình nha!

 

#topmanga


Comments