Người bảo vệ Poneglyphs cuối cùng & Vai trò của Marco?

[Hồ sơ OP] -  Muốn tìm ra kho báu thì phải có được 4 hồng phiến. Ba trong số đó đã lộ mặt bao gồm 1 tấm ở Zou, 1 tấm ở Tottoland nơi được cai trị dưới quyền Bigmom và 1 tấm nằm trong tay thầy Đô ở Wano quốc. 


Channel: https://www.youtube.com/c/HồsơOP?sub_confirmation=1

Website: http://TopMangaTV.com

Fanpage: https://www.facebook.com/TopMangaA

GroupFace: https://www.facebook.com/groups/hosoonepiece

Bilibili: https://www.biliintl.com/vi/space/1130620497

 

Đừng quên Subcribe, Like và Share để ủng hộ mình nha!

 

#hồsơop, #hosoop, #hồsơonepiece, #hosoonepiece


Comments