Ngũ Lão Tinh - Những kẻ dựt dây thế giới - Sức mạnh sánh ngang tứ hoàng?

[Hồ sơ OP] - Ngũ lão tinh là một nhóm gồm  5 ông lão Celestial Dragon, họ giống như 5 lãnh đạo của chính phủ thế giới, có quyền hành tuyệt đối với cả hệ thống bao gồm, hải quân, thất vũ hải, sát thủ CP và nhiều tổ chức khác trực thuộc chính quyền. 


Channel: https://www.youtube.com/c/HồsơOP?sub_confirmation=1

Website: http://TopMangaTV.com

Fanpage: https://www.facebook.com/TopMangaA

GroupFace: https://www.facebook.com/groups/hosoonepiece

Bilibili: https://www.biliintl.com/vi/space/1130620497

 

Đừng quên Subcribe, Like và Share để ủng hộ mình nha!

 

#hồsơop, #hosoop, #hồsơonepiece, #hosoonepiece

Comments