[Phân Tích OP 1013]. Sai lầm của Kaido! Bigmom Ultimate, O-Lin giết cả O...

[Top Manga] - Chapter 1013 mới nhất của One Piece, mang tựa đề: “Anarchy In The Bigmom”. Nếu chương này có tên là “Tình trạng vô định bên trong Mẹ Lớn”, thì trang bìa này chắc chắn phải tên là “Sự hài hước bên trong Sanji”.


Comments