[One Piece 1012]. Yamato rời Momonosuke lên đỉnh sọ | Bigmom vẫn tấn côn...

[Top Manga] - Những diễn biến trên đảo Oni đang rất khó lường, khi mà Bigmom bất ngờ đánh gục Page One, để bảo vệ Otama, và trừng trị bọn đã phá huỷ thị trấn Okobore. Hành động này coi như 1 sự phản bội lại đồng minh, nếu Kaido biết chuyện, trong lúc ông ta đang bận chiến đấu, thì Bigmom lại xuống dưới lâu đài hạ thủ các chỉ huy của mình, thì hẳn là Kaido sẽ vô cùng tức giận.


Comments