[Giả thuyết]. Elbaf thuộc bảo hộ của băng Tóc Đỏ, Cái chết của Shanks?

[Top Manga] - Chúng ta ai cũng biết giữa Shanks và Luffy có 1 lời hứa, về việc họ sẽ gặp lại nhau, khi Luffy trở thành 1 hải tặc vĩ đại. Hải tặc vĩ đại là như thế nào, trong video trước mình đã bình luận rất chi tiết, và Luffy sắp sửa trở thành 1 hải tặc như thế. Đến lúc đó, cậu có thể gặp lại thần tượng, để trao trả cho anh chiếc mũ rơm kỉ vật. Còn về phần Shanks, vai trò người hỗ trợ, truyền cảm hứng cho thời đại mới cũng kết thúc.


Comments