Đẳng cấp tứ hoàng: Người mọi cô gái thèm muốn - Luffy Mũ Rơm - Vượt qua ...

[Top Manga] - Trước tiên là sức mạnh của nhân vật chính trong video, tức Luffy. Thứ nhất, là thể chất của Lù, theo mình nó đã phải đạt ngưỡng 9/10. Bởi đòn lôi ô bát quái mà Kaido tung ra ở chap 923, khiến Luffy bất tỉnh khá lâu, dù nó chưa bọc haki bá vương. 


Comments