Xếp hạng sức mạnh các chỉ huy của Ngũ Hoàng: Zoro ngang Benn Beckman, Ma...

[Top Manga] - Với sức mạnh hiện tại, liệu Zổ có thể vượt qua các chỉ huy của những tứ hoàng khác hay không? Hôm nay, Top Manga sẽ cùng anh em xếp hạng sức mạnh các chỉ huy dưới trướng của Ngũ Hoàng hải tặc Tân Thế Giới.
6) King hoả hoạn
5) Charlotte Katakuri
4) Roronoa Zoro
3) Phượng hoàng Marco
2) Shiryu mưa
1) Benn Beckman


Comments