Vai trò của Sanji, Kid thức tỉnh Trái Ác Quỷ đấu Bigmom?

[Top Manga] - “Này! Tao có nghe nói về thằng kiếm sĩ kia. Hắn là tay chân của Mũ Rơm, thợ săn hải tặc Zoro”, “Chúng gọi cậu là tay chân đấy”, “Vẫn còn tốt hơn là không tên, hải tặc A”, đây là câu đáp trả cực thốn của Zoro dành cho pha cà khịa của Sanji, khi băng Mũ Rơm tới Enies Lobby để giải cứu Nico Robin.


Comments