[Phân tích OP 1009]. Tứ Hoàng hợp lực, Kaido sợ Luffy? Law & Kid đẩy Big...

[Top Manga] - “Bọn sống dở chết dở tụi mày, đừng hòng doạ tao. Tao sẽ làm gỏi cả đám, để chấm dứt nỗi thống khổ của bọn mày. Bọn âm hồn chúng mày sẽ phải trả giá, vì đeo bám tao suốt 20 năm ròng”. Như vậy là sau 20 năm, Orochi đã lần đầu mở miệng thừa nhận, rằng hắn thực sự sợ hãi cửu hồng bao.


Comments