[One Piece 1011+]. Luffy đã ngang Tứ Hoàng? Kế hoạch của Marco & Perospero?

[Top Manga] - Với sức mạnh vừa thể hiện, liệu Luffy đã đủ sức hạ Kaido, hay nói cách khác là chạm đến đẳng cấp của 1 tứ hoàng chưa? Rất nhiều ý kiến cho rằng, hiện tại Lù đang trên trình cả 1 đô đốc, liệu nhận định như vậy có phải quá sớm, hay thực tế là Luffy đã đánh ngang cơ Kaido? 


Comments