[One Piece 1011]. Homie mới của Bigmom, Kaido tỉnh dậy đối mặt Luffy!

[Top Manga] - Ở bản spoiler trước, chúng ta đã nhắc tới việc Law dịch chuyển Zoro, và bắt luôn cả Zeus rời khỏi mái vòm, để Luffy ở lại 1 mình, chứ không đề cập đến Kaido. Điều đó khiến mình tự hỏi, lẽ nào 2 đấm của Lù lại khiến sinh vật mạnh nhất thế giới nằm yên bất động? Bởi trong thời gian con Zeus thoát ra, rồi Law lại bắt nó theo, thì Kaido cũng phải đứng dậy được rồi.


Comments