[One Piece 1011]. Bigmom đa nhân cách hay Ý thức của mẹ Caramel? Sức mạn...

[Top Manga] - Phải nói rằng, Bigmom là người khó đoán nhất trong các tứ hoàng, tính cách cũng như hành động của bà ta, khó lường hệt như những pha bẻ lái của thánh Oda. Từ chỗ tỉnh táo, Bigmom lên cơn cuồng thực khiến đám con cái nháo nhào, và mới đây nhất là phiên bản hoa hậu thân thiện. 


Comments