[One Piece 1010+]. Mihawk và Garp có Haki Bá Vương? Top người dùng Haki ...

[Top Manga] - Ở chapter 1010 mới nhất, Oda đã bật mí cho chúng ta về cấp độ tiếp theo của haki bá vương, đó là bọc loại haki này lên cơ thể. Và Kaido đã nói rằng, trên đời chỉ 1 số ít kẻ mạnh có khả năng làm điều đó. Trước chap 1010, chúng ta cũng mới chỉ được thấy 5 nhân vật thi triển thứ sức mạnh như vậy, bao gồm Roger, Râu Trắng, Kaido, Shanks, và Bigmom. 


Comments