[One Piece 1010]. Bigmom sắp “giết” Zeus? Haki cấp cao của Law?

[Top Manga] - Ở video spoiler, chủ yếu chúng ta tập trung vào haki bá vương, cũng như nhát chém của Zoro lên người Kaido. Cùng với đó là màn thức tỉnh haki nhân vật chính, táng vỡ mồm tứ hoàng mạnh nhất của Luffy. Hôm nay, video này sẽ chủ yếu nói về trận chiến của 2 thành viên băng Kid với Bigmom, cùng sức mạnh của Law. 


Comments