[One Piece 1009+]. Zoro cướp Prometheus? Zeus thuộc về Nami? Perospero g...

[Top Manga] - Ở chapter 1009 mới nhất, Luffy đã giơ đầu chịu báng, cầm chân Kaido cho 4 siêu tân tinh còn lại quây Bigmom. Và họ đã thành công trong việc vô hiệu hoá bọn homie, tạo tiền đề để đẩy bà ta ra khỏi cuộc chiến.


Comments