[One Piece 1009]. Zoro chặn 2 Tứ Hoàng, Bigmom rớt đài!

[Top Manga] - Đầu tiên, là chiêu thức kết hợp của Kaido và Big Mom, 2 tứ hoàng cùng nhau tung ra 1 đòn tấn công tên là Hakai, nghĩa là Chinh Phục Biển Cả.Tuy nhiên, hakai trong tiếng Nhật còn 1 nghĩa khác là huỷ diệt, giống từ ghép hakai shin để chỉ thần huỷ diệt trong Dragon Ball. Còn trong One Piece, khi 2 tứ hoàng hợp lực tung đòn, thì nó chẳng khác gì đòn huỷ diệt cả.


Comments