Mức truy nã các Huyền Thoại: Rayleigh, Oden, Gaban và Rocks D. Xebec,......

[Top Manga] - Ở chapter 957, trước khi công bố truy nã mới dành cho các thất vũ hải, Brandnew còn tiện thể tiết lộ luôn mức tiền thưởng của các Tứ Hoàng. Nhưng mức truy nã các huyền thoại thì chưa được công bố, vậy liệu những huyền thoại này, có mức treo thưởng cho cái đầu là bao nhiêu?
(1). Silver Rayleigh: 4,5 tỷ beli 
(2). Scopper Gaban: 2,5 tỷ beli
(3). Kozuki Oden: 3,5 hoặc 4 tỷ beli 
(4). Crocus: 1,5 - tới 1,7 tỷ beli
(5). Rocks D. Xebec: 5 - 6 tỷ beli 
(6). Shiki sư tử vàng: 4 tỷ beli


Comments