[Dự đoán OP 1011]. Dạng mới của Luffy? Prometheus hoả lôi? Zoro “xuống c...

[Top Manga] - Mở đầu, hãy thử xem tại sao mình lại tin rằng nó sẽ bắt đầu với Luffy và Kaido? Điều này có vẻ khá giống chapter 1000 và chapter 1001, Kaido cũng ăn 1 cú Red Roc của Luffy, khiến ông ta ngã sõng soài. 


Comments