[Dự đoán OP 1010]. Bigmom cưỡi rồng Kaido? Tình trạng Luffy, Zoro? Yamat...

[Top Manga] - Có lẽ điều anh em lo lắng, muốn biết nhất vào lúc này, chắc chắn phải là tình hình của Luffy, xem cậu đã bất tỉnh nhân sự hay chưa. Chơi với các thần gió lâu, đâm ra lù nhà ta cũng biết gáy, với cà khịa đối thủ khi đấm nhau. 


Comments