[Update OP 1006]. Hyogoro biến hình! Toàn băng Bách Thú tập hợp!

[Top Manga] - Chap 1006 có tiêu đề “Hiệp khách Hyogoro hoa”, đây là tên cùng biệt danh của trùng yakuza một thời, trong toàn bộ vương quốc Wano. Uy danh và sức mạnh của ông thì không cần phải bàn cãi, ngay đến cả Kozuki Oden cũng rất thần tượng ông. 


Comments