[Spoiler OP 1009]. Kaido cho Luffy thấy “Địa Ngục”, Zoro bị thương, Cửu ...

[Top Manga] - Như anh em đã biết, Orochi vẫn còn sống, và hắn đang chạy quanh lâu đài để phóng hoả, hòng thiêu chết toàn bộ băng bách thú, cũng như quân nổi dậy. Đi cùng với hắn còn có Fukurokuju, một kẻ tội nhân thiên cổ của Wano, và một tên phản phúc đáng nguyền rủa, hai bên gặp mặt thì chuyện gì xảy ra anh em chắc cũng rõ. 


Comments