[Spoiler OP 1008]. Oden là giả mạo! Orochi còn sống! Dạng lai của Kaido ...

[Top Manga] - Hàng loạt những thông tin siêu nóng hổi, siêu hấp dẫn được tiết lộ, thậm chí nó còn khiến chi tiết về Kozuki Oden bị lu mờ. Khi mà diễn biến trên đỉnh sọ được tiếp tục, cùng với những thông tin liên quan tới Orochi và Kanjuro. 


Comments