[Spoiler OP 1007]. Băng bách thú tạo phản - Chopper vả Queen sấp mặt!

[Top Manga] - Chap 1007 có tên: Cậu Tanuki, tiếng nhật có nghĩa là chồn, đây là cách họ gọi Chopper. Các samurai kêu chủ tịch là chồn đại hiệp, Marco đầu dứa cũng gọi là chồn, mặc dù chủ tịch là tuần lộc. 


Comments