[Spoiler OP 1006]. Perospero đánh bại Carot, Marco cân 2 Okanban, Hyogor...

[Top Manga] - Sanji buộc phải hạ được Jack, thậm chí hạ hắn nhanh chóng, thì mới có thể lấy lại vị thế. Nếu để 1 kẻ mới vừa hồi phục vài phần làm khó, có lẽ Sanji nên chấp nhận kiếp con ghẻ đến hết truyện đi là vừa. 


Comments