Silver Rayleigh: Sức mạnh Vua Bóng Tối - Đẳng cấp tứ hoàng!

[Top Manga] - Dưới sự chỉ dạy của cựu thuyền phó băng hải tặc Roger - vua bóng tối Silver Rayleigh. Nhờ có ông mà Luffy mới mạnh được như bây giờ, đồng thời, cũng chính Rayleigh giúp chặn Kizaru, thì cậu và đồng đội mới toàn mạng.


Comments