Râu trắng mạnh vượt trội so với Kaido? Kibidango của Tama và Hé lộ về On...

[Top Manga] - Trong Anime One Piece mới đây đã cho thấy cảnh tượng Râu Trắng đánh bại Oden một cách dễ dàng, điều này khiến chúng ta phải đặt câu hỏi về việc sức mạnh của Tứ Hoàng này so với Kaido đến đâu!


Comments