[Phân tích OP 1008]. Ashura Doji hi sinh? Orochi báo thù, Mối liên kết g...

[Top Manga] - Khi nhóm Kinemon được băng bó xong xuôi, họ dự tính đi hỗ trợ mọi người, nhưng bất ngờ thấy chúa công từ cửa đi vào. Sau nhiều đồn đoán, tranh cãi, cuối cùng câu trả lời đã có trong chap 1008, nhưng đây chưa phải là tất cả. Trái ác quỷ của Momonosuke, mối liên kết với Kaido, cuộc chiến trên đỉnh sọ, tất cả đang diễn ra vô cùng hấp dẫn.


Comments