[Phân tích OP 1006]. Marco áp đảo 2 Okanban, Sức mạnh của Hyogoro Hoa, H...

[Top Manga] - “Nó thoát rồi! Đã phát hiện chủ tướng quân địch, Momonosuke đã tẩu thoát. Nó chạy ra từ kho cấm, hiện đã mất dấu nó, nhưng đó là chuyện chắc chắn”, Bao Huang đang đứng trên sân khấu chính, kịp nhận được hình ảnh mà con chuột bị Yamato đập hỏng báo về.


Comments