[One Piece tập 966]. Sức mạnh của các huyền thoại: Roger vs Râu Trắng! O...

[Top Manga] - Tạm thời gác lại sự hồi sinh của Kozuki Oden ở chapter 1007, chúng ta sẽ tới với số Reaction đầu tiên, về anime One Piece tập 966, mang tựa đề “Roger và Râu Trắng”.


Comments