[One Piece 1008]. Âm mưu của Kanjuro, Momonosuke thức tỉnh sức mạnh, Yam...

[Top Manga] - Trong đó, đáp án về Oden đã được làm rõ, đấy chỉ là 1 bức vẽ của Kanjuro, nhưng hắn vẽ ra Oden với mục đích gì, đến giờ vẫn chưa ai hiểu. Ngoài ra, tên Kanjuro này bỏ tối theo sáng, quay đầu hoàn lương, hay vẫn ngựa quen đường cũ?


Comments