[One Piece 1007+]. Uo Uo no mi là Uranus? Yamato dạy Momonosuke làm chủ ...

[Top Manga] - Nếu so với smile, thì trái ác quỷ của Momonosuke, lại là 1 phiên bản hoàn hảo, được tạo ra nhờ những nghiên cứu về Kaido bách thú. Trong chap 1007, CP0 có đề cập tới vấn đề này, chỉ có điều khó hiểu, là tại sao Vegapunk lại gọi đó là sản phẩm thất bại, và từ chối giao cho chính quyền thế giới.


Comments