Mức truy nã của Chopper sau Arc Wano và tiềm năng của Rồng Momonosuke

[Top Manga] - Sau cuộc chiến tại Wano liệu Chopper sẽ được truy nã với số tiền bao nhiêu mới xứng đáng với những gì mà "chủ tịch" đã thể hiện?


Comments