[Giả Thuyết]. Tàu Thousand Sunny là vũ khí cổ đại Pluton? Cải tiến của F...

[Top Manga] - Trong One Piece, từ xa xưa đã tồn tại 1 loại vũ khí với sức mạnh có thể huỷ diệt cả thế giới. Chúng vốn thuộc về 1 nền văn minh cổ đại, đã bị liên minh 20 quốc gia kiến tạo nên chính quyền thế giới ngày nay tiêu diệt, có lẽ vì vậy mà chúng được gọi là vũ khí cổ đại.


Comments