[Dự đoán Op 1007]. Sanji “bỏ mặc” Cửu Hồng Bao? Tộc Kozuki đoàn tụ? Chop...

[Top Manga] - Lựa chọn của Sanji sẽ là gì, Jack hạn hán liệu có kết liễu được cửu hồng bao hay không? Bên cạnh đó, ông trùm Hyogoro sẽ chết dưới lưỡi kiếm của Yatappe, hay lại là người đầu tiên thử nghiệm vắc xin do Chopper chế ra?


Comments